Stanovy spoločnosti

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť bola založená stanovami dňa 18.10.1990 v Bratislave. Stanovy boli zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 26.11.1990 pod reg. číslom VVS/1-900/90-0160. Stanovy si môžete pozrieť alebo stiahnuť kliknutím na ikonku dokumentu

 1362807577_pdf Aktuálne stanovy spoločnosti 29.9.2010 4,7 MB 1362807976_arrow_down

Poznámka

Pripravuje sa aktualizácia resp. vypracovanie nových stanov spoločnosti


.