Zoznam členov

Členská základňa spoločnosti v súčasnosti prechádza reštruktualizáciou a aktualizáciou. Nižšie je uvedený priebežne spracovaný zoznam členov