Slovenská svetelnotechnická spoločnosť (SSTS) je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická spoločenská organizácia, ktorá združuje firmy a organizácie aj fyzické osoby s profesionálnou orientáciou alebo záujmom o svetelnú techniku. Spoločnosť je registrovaná na Ministerstve vnútra SR od roku 1990. Je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZsVTS) a tiež členom európskeho združenia Lux Europa.