BlockLogo

Medzinárodný rok svetla je globálnou iniciatívou, ktorá má občanom sveta pripomenúť dôležitosť svetla a optických technológií v živote človeka, pre našu budúcnosť a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Je to jedinečná príležitosť na to, aby sme sa inšpirovali, vzdelávali a spájali v globálnom meradle.

20. decembra 2013 Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov na svojom 68. Zasadnutí vyhlásila rok 2015 za Medzinárodný rok svetla a svetelných technológií (International Year of Light, IYL 2015).

Medzinárodný rok svetla je iniciatívou veľkého konzorcia vedeckých inštitúcií v spolupráci s UNESCO. Do tejto iniciatívy sa zapája množstvo rôznych subjektov vrátane vedeckých spoločností a zväzov, vzdelávacích inštitúcií, technologických platforiem, neziskových organizácií a partnerov zo súkromného sektora.

Vyhlásením Medzinárodného roku svetla so zameraním na problematiku svetla vo vede a v aplikáciách, Organizácia spojených národov vyzdvihuje význam rastúceho globálneho povedomia o tom, ako svetelné technológie prispievajú k udržateľnému rozvoju a predstavujú riešenia globálnych výziev v energetike, vzdelávaní, poľnohospodárstve aj zdravotníctve. Svetlo hrá životne dôležitú úlohu v našom každodennom živote a je podstatnou prierezovou vednou disciplínou pre 21. Storočie. Prinieslo revolúciu v medicíne, otvorilo možnosti medzinárodnej komunikácie cez Internet a naďalej je ústredným článkom kultúrnych, ekonomických a politických aspektov globálnej spoločnosti.

John Dudley, predseda riadiaceho výboru IYL 2015

„Medzinárodný rok svetla je obrovskou príležitosťou na to, aby sa svetoví politici a významné medzinárodné inštitúcie presvedčili o neskutočnom potenciáli svetla a svetelných technológií riešiť globálne problémy. Teraz máme jedinečnú príležitosť pozdvihnúť toto povedomie.“

 
Ďalšie informácie:
www.light2015.org (Medzinárodný rok svetla 2015)