Spoločná knižnica SSTS a SNK CIE sa nachádza na sekretariáte Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti v budove STU FEI v Bratislave.

Knihovník
Ing. Anton RUSNÁK
STU FEI, Ilkovičova 3, 812 19 BRATISLAVA


Tel.: –
E-mail: anton.rusnak@stuba.sk
Knižničné tituly sú prístupné výlučne členom Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti v prezenčnej forme a na výpožičku. Vybrané tituly sa dajú stiahnuť on-line.

 

V prípade záujmu o konkrétny titul treba vyplniť doleuvedenú žiadosť:

 Knižničný poriadok

Čitatelia sú povinní dodržiavať knižničný poriadok, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz nižšie.

 1362807577_pdf Knižničný poriadok Spoločnej knižnice SSTS a SNK CIE 01.01.2013 1MB 1362807976_arrow_down

 

Zoznam titulov

Zoznam titulov zaradených do knižnice je uvedený zvlášť pre neperiodickú a periodickú tlač a zahŕňa aj elektronické médiá.

1362878621_xls-grey Zoznam titulov zariadených do knižnice SSTS 2013 23.98KB 1362807976_arrow_down

 

On-line tituly na stiahnutie

Vybrané tituly v elektronickej podobe sú dostupné aj priamo na stiahnutie:

 1362807577_pdf Zborník z konferencie Světlo 2007
(Ostrava, ČR)
2007 38.38MB 1362807976_arrow_down
 1362807577_pdf Kurz osvětlovací techniky XXVI 2008(Dlouhé Stráně, ČR) 2008 43.78MB 1362807976_arrow_down
 1362807577_pdf Kurz osvětlovací techniky XXVI 2009(Dlouhé Stráně, ČR) 2009 30.57MB 1362807976_arrow_down