Sekretariát zabezpečuje administratívnu činnosť a fungovanie spoločnosti.

Meno Funkcia, zodpovedá za činnosť Kontakt
Bc. Katarína TEKELOVÁ Vedúci sekretariátu, administratíva Lightech, spol. s r.o.

Tel.: +421 2 63811070
E-mail: sekretariat@ssts.sk
Mgr. Huong GAŠPAROVSKÁ Public Relations,vonkajšie a vnútorné vzťahy Typhoon, s.r.o.

Tel.: +421 903 455035
Tel.: +421 905 425027
E-mail: mail@typhoon.sk
Ing. Karol RAJTAR Účtovníctvo Lumi, spol. s r.o.

Tel.: +421 903 723282
E-mail: raditsch@t-zones.sk
Ing. Peter JANIGA Výpočtová technika, internet STU FEI Bratislava

Tel.: +421 904 972150
E-mail: peter.janiga@stuba.sk
Ing. Anton RUSNÁK Knižnica a archív STU FEI Bratislava

Tel.: +421 903 189158
E-mail: anton.rusnak@stuba.sk