Predsedníctvo
Predseda: Ing. Milan HRDLÍK, CSc.
Podpredseda: Doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD.
Podpredseda: Miroslav DRINKA
Tajomník: MUDr. Tomáš Danys, PhD.
Vedecký tojomník: Ing. Stanislav DARULA, CSc.
Pokladník: Ing. Marek PÍPA