BlockLogo
Logo CIE

Medzinárodný rok svetla 2015

Medzinárodná komisia pre osvetlenie CIE ako najvyššia medzinárodná autorita v oblasti svetla a osvetľovania všetkými prostriedkami podporuje Medzinárodný rok svetla 2015 vyhlásený Organizáciou spojených národov a zapája sa do globálnych aktivít pri príležitosti tejto iniciatívy. Ústredným podujatím CIE sú Dni otvorených dverí (Global Open Lab Days, IYL GOLD).

Medzinárodná komisia pre osvetlenie CIE disponuje ohromným potenciálom vedeckých a odborných kapacít v oblasti svetla a osvetľovania: špičkoví odborníci a siete pracovísk v celom širokom spektre vedeckých disciplín sa spájajú na národnej, regionálnej aj celosvetovej úrovni.

CIE pripravuje celý rad rozličných odborných aktivít a podujatí na národnej aj medzinárodnej úrovni. K tým najdôležitejším patrí spoločne koordinovaná aktivita s názvom „Dni otvorených dverí laboratórií“. U nás túto aktivitu zastrešuje Slovenský národný komitét CIE v partnerskej spolupráci so Slovenskou svetelnotechnickou spoločnosťou.

Laboratóriá na celom svete otvoria svoje brány odbornej aj laickej verejnosti. Budú prezentovať, akým spôsobom sa meria svetlo a prečo je toto meranie dôležité. Do tejto akcie sa zapájajú národné metrologické ústavy, univerzitné laboratóriá, laboratóriá v priemyselných podnikoch, skúšobné laboratóriá. Ale nielen tie, príležitosť môžu využiť všetky laboratóriá, ktoré sa zaoberajú meraním svetla, osvetlenia, optického žiarenia, laserov, astronomické ústavy atď.

Medzinárodná komisia pre osvetlenie CIE ako najvyššia medzinárodná autorita v oblasti svetla a osvetľovania všetkými prostriedkami podporuje Medzinárodný rok Dni otvorených dverí sa budú konať prednostne od 9. do 25. mája 2015 a môžu trvať jeden alebo niekoľko dní.
Zapojte sa aj vy! Otvorte svoje laboratóriá verejnosti alebo sa príďte pozrieť do otvorených laboratórií a spoznajte úžasný svet svetla a svetelnej techniky!

Ďalšie informácie:
www.cie.co.at (Medzinárodná komisia pre osvetlenie)