BlockLogo
Logo CIE

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
SVETELNOTECHNICKÝCH LABORATÓRIÍ
NA FEI STU V BRATISLAVE
Medzinárodný rok svetla 2015

MIESTO: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
DÁTUM: 12. mája 2015 (utorok)
 
Stručný program:
 • Seminár o najnovších poznatkoch a trendoch vo svetelnej technike (pre odbornú verejnosť a médiá)
 • Exkurzia vo svetelnotechnických laboratóriách (pre laickú verejnosť a školy)
 • Prehliadka laboratórií (pre odbornú verejnosť a médiá)
 • Cieľová skupina:
 • Pedagógovia a študenti základných, stredných aj vysokých škôl
 • Vedeckotechnické spoločnosti a záujmové združenia
 • Odborná a laická verejnosť so záujmom o oblasť svetla, svetelnej techniky a osvetľovania
 • Členovia Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti
 • Máte záujem o návštevu svetelnotechnických laboratórií na FEI STU? Prihláste sa e-mailom na nižšieuvedenú adresu čo najskôr a nič vám neujde! Budeme vám posielať aktualizované informácie. Najbližšie: 15.2.2015.

  Kontakt:
  Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
  dionyz.gasparovsky@stuba.sk

   

  Ďalšie informácie:
  www.fei.stuba.sk (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave)