Predsedníctvo
Predseda: Mgr. Roman DUBNIČKA
Čestný predseda: Ing. Milan HRDLÍK, CSc.
Podpredseda: Doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD.
Tajomník:
Vedecký tojomník: Doc. Ing. Stanislav DARULA, PhD.