Oficiálne stanovy Slovenského národného komitétu CIE vo formáte PDF si môžete stiahnuť kliknutím na túto ikonku.