Medzinárodná komisia pre osvetľovanie CIE (z francúzštiny Commission International de l’Éclairage) sa venuje medzinárodnej spolupráci a výmene poznatkov, ktoré sa týkajú svetelnej a osvetľovacej techniky, farby a videnia, obrazovej technológii – vo vede aj v umení. CIE je nezávislá a nezisková organizácia, ktorá združuje členské krajiny na dobrovoľnej báze. Slovensko je členom CIE. CIE je uznávanou autoritou v oblasti svetelnej techniky už viac ako 80 rokov. CIE predstavuje most medzi výskumom a aplikáciou.

Čo poskytujeme

  • medzinárodné aj národné diskusné fórum pre výmenu informácií a skúseností
  • tvorbu základných noriem a odporúčaní
  • široký súbor odborných publikácií
  • informačné brožúrky
  • organizovanie odborných podujatí

Poslanie

Rozvoj poznatkov a podpora normalizačnej činnosti v oblasti svetelnej techniky s cieľom zlepšenia svetelného prostredia. Aby bol život svetlejší.