#

(konferencia, 8.-10.9.2015, Brno, light2015@light-conference.eu)

Cieľom tejto medzinárodnej konferencie je sprostredkovať najnovšie poznatky a informácie z oblasti svetelnej techniky špičkovými zahraničnými prednášateľmi aj uznávanými odborníkmi z Českej a Slovenskej republiky. Na konferencii odznejú aj prehľadné informácie z medzinárodných podujatí, ku ktorým sa nepochybne radí Svetový kongres CIE. Konferencia sa bude niesť v znamení Medzinárodného roku svetla IYL 2015. Súčasťou konferencie je aj sprievodná výstavka svetelnotechnických produktov a služieb.