Slovenská svetelnotechnická spoločnosť a organizačný výbor Vás srdečne pozývajú stráviť niekoľko dní v najzápadnejšej Tatranskej osade, ktorá sa nachádza na rozhraní Západných a Vysokých Tatier – Podbanskom a zároveň načerpať nové poznatky a upevniť
osobné kontakty na konferencii SVETLO 2017.

24. ročník konferencie je zameraný na poskytnutie najaktuálnejších informácií z oblasti svetelnej techniky. Umožní nadväzovanie vzájomných kontaktov a výmenu skúseností odborníkov z rôznych krajín Európy.

Výrobcovia a predajcovia svetelnej techniky sa budú prezentovať aj formou výstavky, ktorá bude k dispozícii v priestoroch konania podujatia.

Atraktívne miesto konania konferencie poskytuje aj možnosť užiť si krásnu prírodu Vysokých Tatier, spoznať skvosty ľudovej architektúry (skanzen v Pribyline), tajomstvá jednej z mnohých jaskýň v tejto oblasti (Belianska jaskyňa), prípadne zrelaxovať
v najväčšom hotelovom wellness komplexe na Slovensku „Permon´s Paradise“.

Pre účastníkov podujatia pripravujeme aj tradičný spoločenský večer s ukážkami folklóru spod Tatier.

Veríme, že Vás program osloví a že sa na jeseň v Tatrách stretneme.

Čas a mesto konania konferencie

8. až 10 Novembra 2017
Grandhotel Permon
Podbanské, 059 85 Vysoké Tatry

 MAPA:

View Larger Map

Prihlášky

Záväznú prihlášku po jej vyplnení prosíme zaslať e-mailom najneskôr do 15. októbra 2017 na adresu sekretariátu konferencie

 Stiahnuť záväznú prihlášku  Stiahnuť program konferencie

 

8. novembra 2017 slovenský, český, anglický so simultánnym tlmočením
10. novembra 2017 slovenský, český
Účastnícke poplatky
Účastnícky poplatok – členovia SSTS a ČSO
Účastnícky poplatok – ostatní účastníci
Účastnícky poplatok – študenti
Účastnícky poplatok – sprievodné osoby

Úèastnícky poplatok pre účastníkov konferencie zahŕňa náklady na organizačné zabezpečenie konferencie, zborník, občerstvenie počas prestávok, 2x obed, spoločenský večer a publikácia Návrh umelého osvetlenia interiérov a exteriérov. Študentský poplatok neobsahuje publikáciu, obedy spoločenský večer.

Študenti sa pri registrácii preukazujú indexom.
Poplatok pre sprievodné osoby zahŕňa dopravu, vstupné do navštívených inštitúcií, obedy a spoločenský večer.

Platba musí byť realizovaná bankovým prevodom najneskôr do 6. októbra 2013.
Pri úhrade po tomto termíne budeme požadovať predloženie kópie dokladu o zaplatení pri registrácii, kde bude účastníkom zároveň vydaný i účtovný doklad.

Platobné informácie
Číslo účtu: 179346086/0900
IBAN: SK3409000000000179346086
SWIFT: GIBASKBX
Názov príjemcu: KONGRES management s.r.o.
Adresa príjemcu: Koceľova 15, 821 08 Bratislava, Slovakia
Názov banky: Slovenská sporite3⁄4òa a.s., Bratislava

Výstava

Výstavka svetelnotechnických produktov a služieb je určená pre partnerov konferencie
a individuálnych vystavovateľov. Pre každého vystavovateľa bude vyčlenená plocha
2 – 3 m2, prívod el. energie (230V) a stôl. Podľa možností budeme akceptovať aj špeciálne požiadavky vystavovateľov.

Poplatok pre individuálnych vystavovateľov za výstavné miesto 250 ,- € 

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené priamo v mieste konania konferencie
v Grand hoteli PERMON**** a tiež v blízkom hoteli KRIVÁŇ** (1,6 km, cca 20 min. pešo)

 

Doprava

autom

verejná osobná doprava

vlakom – stanica Liptovský Mikuláš, odtiaľ autobusom
– vystúpiť na zastávke Pribylina – Permon alebo Pribylina – Zruby

Organizačný výbor konferencie
predseda Roman DUBNIČKA
členovia Peter BALUN
Miroslav DRINKA
Gabriela ELIÁŠOVÁ
Ernest HARIS
Bernard HOLLY
Milan HRDLÍK
Eduard KAČÍK
Marek MÁCHA
Richard PROCIK
Jana RADITSCHOVÁ
Roman SLOBODNÍK
Jozef ŠVANTNER
Jozef TÓTH
Ján VOSKÁR
Programový výbor konferencie
predseda Dionýz GAŠPAROVSKÝ
členovia Petr BAXANT
Grega BIZJAK
Péter CSUTI
Stanislav DARULA
Peter DEHOFF
Emre ERKIN
Marián FLIMEL
Matej KOBAV
Tomáš NOVÁK
Beáta POLOMOVÁ
Piotr PRACKI
János SCHANDA
Péter SCHWARCZ
Alfonz SMOLA
Karel SOKANSKÝ
Guy VANDERMEERSCH
Wojciech ŽAGAN

Sekretariát konferencie

KONGRES management s.r.o. Gabriela Eliášová
Koceľova 15
821 08 Bratislava, Slovensko

Tel./Fax: +421 2 6241 3223
Mobil: +421 905 928 937, 948 883 443

e-mail: eliasova.gabriela@kongresm.sk

web: www.ssts.sk

www.kongresm.sk