#

Česká společnost pro osvětlováni,
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága,
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Polski Komitet Oświetleniowy SEP

LUMEN V4

V. Konference Vyšegrádských zemi pro osvĕtleni

V. Visegrádi Országok Világítási Konferenciája

V. konferencia Vyšehradských krajín pre osvetlenie

V. Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradskiej

Mesto konania: Vyšehrad, Maďarsko

Dátum konania:8.-10. októbra 2014


Zväčšiť mapu

Pozvánka

V mene Svetelnotechnickej spoločnosti Maďarského elektrotechnického zväzu, ako aj v mene organizačného výboru Vás srdečne a s radosťou pozývame na V. konferenciu Vyšehradských krajín, ktorá sa uskutoční v dňoch 8.-10. októbra 2014. Miestom konania konferencie je Vyšehrad (Visegrád), zrekonštruovaný kráľovský palác, kde v roku 1355 maďarský kráľ Karol Róbert, český kráľ Ján Luxemburský a poľský kráľ Kazimír Veľký uzatvorili politickú a obchodnú alianciu.

Cielom konferencie je prezentovať výsledky vedeckých, výskumných a odborných prác v oblasti svetelnej techniky a v príbuzných oblastiach, ale aj vymeniť si skúsenosti a myšlienky v rámci diskusie odborníkov z Českej republiky, Maďarska, Slovenska, Poľska či iných krajín. Sme presvedčení o tom, že konferencia prinesie vytvorenie a upevnenie odborných a priateľských kontaktov. Pritom dúfame, že účastníkom konferencie ukážeme aj niektoré zaujímavosti podunajského regiónu.

Počas konania konferencie bude príležitosť na prezentáciu a výstavku produktov, čo isto využijú výrobcovia a predajcovia svetelnej techniky.

Program konferencie:

Oficiálne jazyky konferencie:
Český, poľský, maďarský a slovenský (postery a abstrakty prednášok je potrebné pripraviť v angličtine)

 

Program pre sprevádzajúce osoby: (v prípade záujmu)
9. október (štvrtok) Výlet do Budapesti, prehliadka mesta
10. október (piatok) Výlet do Ostrihomu, prehliadka baziliky
Účastnícke poplatky:
Suma do 15.6.2014 po 15.6.2014
Registračný poplatok 100,00 € 120,00 €
Sprevádzajúce osoby 60,00 € 80,00 €
Poplatok pre študentov 40,00 € 50,00 €

 

Výzva autorom prednášok a prezentovaných posterov:

Z každej krajiny očakávame jednu vyžiadanú prednášku. Výber pozvaných prednášateľov je v kompetencii národných členov programového výboru konferencie. Dĺžka trvania vyžiadanej prednášky je 30 minút.

Pre každú krajinu bude priestor na prezentáciu 6 prednášok v trvaní maximálne 15 minút. Prednášku alebo prezentovaný poster je možné prihlásiť u národných členov programového výboru, rozhodnutie o výbere prednášok a posterov prijme programový výbor konferencie spoločne! V prihláške príspevku je potrebné zaslať názov prednášky, mená autorov, krátku anotáciu (1 strana) v danom národnom jazyku a tiež v angličtine. Rovnakým spôsobom je potrebné prihlásiť prezentovaný poster.

Pozor!!!

     Termín prihlášky prednášok a prezentovaných posterov: 28. február 2014

Prosíme autorov, aby vo vyššieuvedenom termíne zaslali národným členom programového výboru krátku anotáciu (400 –600 znakov) v národnom aj anglickom jazyku.

Programový výbor rozhodne o výbere príspevkov do jedného mesiaca.

Termín na zaslanie plnotextovej verzie prijatých príspevkov v národnom jazyku a v angličtine je 31. máj 2014. Ak do uvedeného termínu príspevok nebude zaslaný, programový výbor ho vymaže z programu konferencie a vyberie náhradný príspevok.

Výstavný priestor:
Termín na prihlásenie: 31.5.2014 (respektíve kým nebude obsadený celý priestor)
Cena: 4 m2 plocha – 320,00 EUR
6 m2 plocha – 480,00 EUR
Objednávku výstavnej plochy zašlite prosím na elektronickú adresu organizačného výboru konferencie.

 

Koordinačný výbor:
Meno E-mail
Česká republika: prof. Karel Sokanský karel.sokansky@vsb.cz
Poľsko: dr Dariusz Sawicki
Dr. Piotr Pracki
dariusz.sawicki@ee.pw.edu.pl
piotr.pracki@ee.pw.edu.pl
Maďarsko: János Nagy
Dr. András Majoros
elnok@vilagitas.org
amajoros@t-online.hu
Slovensko: Alfonz Smola
Milan Hrdlík
alfonz.smola@stuba.sk
mhrdlik@ami.sk

 

Programový výbor:
Meno E-mail
Česká republika: dr. Tomáš Novák novak@metasport.cz
Poľsko: Dr. Jan Grzonkowski
prof. Wojciech Żagan
jan.grzonkowski@ee.pw.edu.pl
wojciech.zagan@ien.pw.edu.pl
Maďarsko: Zoltán Tóth zoltán2.toth@ge.com
Slovensko: Dionýz Gašparovský
Stanislav Darula
dionyz.gasparovsky@stuba.sk
stanislav.darula@savba.sk

 

Organizačný výbor:
Adresa: MEE Világítástechnikai Társaság
H-1042. Budapest, Árpád út 67. I. / 6. (Hungary)
e-mail vtt@vilagitas.org, vagy meevtt@gmail.com
fax +36 1 369 6631
Predseda: Sándor Almási almasi.s@schreder.hu
Mobile: +36 30 940 4534
Členovia: Jirina Hódos
Grzegorz Buczny