#
Dátum konania kurzu: 11. 3. 2014
Miesto konania: Bratislava

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základnými pojmami a princípmi v oblasti svetelnej techniky a uviesť ich do problematiky návrhu, realizácie, hodnotenia a prevádzkovania osvetľovacích sústav. Kurz je určený pre širšiu technickú verejnosť, ktorá pracuje s produktami a systémami svetelnej techniky.

 

doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

dionyz.gasparovsky@stuba.sk