#

Veda, výskum a aplikácie vo svetelnej technike

 Slovenská svetelnotechnická spoločnosť uvádza nový formát vysoko odborného vedeckotechnického seminára, ktorý je určený pre skúsenejších a náročnejších expertov v oblasti svetelnej techniky. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s najnovšími poznatkami, ktoré vznikajú pri riešení vedeckovýskumných projektov, pri normalizačnej činnosti v CIE, CEN a na národnej úrovni či pri vývoji nových technológií a zariadení. Nekomerčný dvojdňový seminár začína úvodnými prednáškami o najnovších výsledkoch a rozpracovaných riešeniach (prvý deň), na ktorý nadviaže panelová diskusia (druhý deň). Unikátnou črtou seminára je možnosť pripomienkovania rozpracovaných dokumentov – napr. európskych noriem, a tým prípadne ovplyvniť ich výslednú podobu.

 Miesto a dátum: 3.-4.12.2012, Smolenice


View Larger Map

LED patria k najpokrokovejším technológiám, ktoré však vyžadujú postupné dolaďovanie parametrov pre prevádzkové podmienky. Predmetom riešenia sú fotometrické parametre, životnosť a spoľahlivosť, termálny manažment atď. Problematika je predmetom technických komisií v CIE a IEC.

Spoluorganizátori:
 Slovenský národný komitét CIE
 Kongres Management