#

Veda, výskum a aplikácie vo svetelnej technike

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť uvádza nový formát vysoko odborného vedeckotechnického seminára, ktorý je určený pre skúsenejších a náročnejších expertov v oblasti svetelnej techniky. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s najnovšími poznatkami, ktoré vznikajú pri riešení vedeckovýskumných projektov, pri normalizačnej činnosti v CIE, CEN a na národnej úrovni či pri vývoji nových technológií a zariadení. Nekomerčný dvojdňový seminár začína úvodnými prednáškami o najnovších výsledkoch a rozpracovaných riešeniach (prvý deň), na ktorý nadviaže panelová diskusia (druhý deň). Unikátnou črtou seminára je možnosť pripomienkovania rozpracovaných dokumentov – napr. európskych noriem, a tým prípadne ovplyvniť ich výslednú podobu.

Miesto a dátum: 8.-9.11.2012, Nové Zámky


View Larger Map

Udržiavací činiteľ je jedným z najdôležitejších parametrov pri návrhu osvetľovacích sústav. Kvôli energetickej náročnosti osvetľovacích sústav sa preferujú vysoké hodnoty MF, ktoré sa však musia opierať o reálne parametre jednotlivých zložiek. Zložky LLMF a LSF, ktoré sa viažu na svetelné zdroje, musia uprednostňovať technológie s plochšími krivkami. Dnes sa pracuje najmä na zložke LMF, ktorá vyjadruje vplyv znečistenia optických častí svietidla. Európska komisia verí, že v tejto zložke sa skrýva významný potenciál úspor energie, preto mandátom poverila CEN spracovaním technickej normy, ktorá bude tento problém riešiť. Úlohou sa bude zaoberať nová WG14 v CEN TC169. Udržiavací činiteľ pre interiérové aplikácie je predmetom publikácie CIE 97, pre exteriérové aplikácie platí CIE 154.

Spoluorganizátori:
 Slovenský národný komitét CIE
 Kongres Management