#
Dátum konania kurzu: 08.04.2014
Miesto konania: Bratislava

Tematický kurz je určený pre odborníkov, ktorí sa chcú dozvedieť najnovšie požiadavky, trendy a skúsenosti v oblasti osvetlenia športovísk. Kurz stavia na teoretických základoch a normatívnych dokumentoch, ktoré rozširuje o praktické odporúčania a skúsenosti.

 

doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

dionyz.gasparovsky@stuba.sk