#

Dátum konania kurzu: 15.05.2014.

Miesto konania: Bratislava

LED technológia je dnes v oblasti svetelnej techniky nepochybne najdiskutovanejšou témou. Najnovšie poznatky a praktické skúsenosti s aplikáciou tejto technológie budú prezentovať skúsení lektori. Kurz je určený nielen profesionálom, ale aj záujemcom z radu širšej odbornej verejnosti, predpokladajú sa však znalosti základov svetelnej techniky.

doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

dionyz.gasparovsky@stuba.sk