#

Miesto a dátum: 7.6.2012, Bratislava

 

Kurz je určený predovšetkým elektroinžinierom, ktorí navrhujú sústavy umelého osvetlenia a potrebujú sa oboznámiť s problematikou denného osvetlenia budov v komplexnom ponímaní. Požiadavky na denné osvetlenie vychádzajú z platných legislatívnych predpisov, z dvojice noriem STN 73 0580 a z publikácií CIE, ktoré budú v rámci kurzu podrobne preberané. Kurz sa bude venovať aj technickým prostriedkom, združenému osvetleniu, riadeniu osvetlenia, mimozrakovým účinkom denného svetla atď. Poznatky budú demonštrované na praktických príkladoch.

 

Naučíme vás: hygienické požiadavky na denné osvetlenie, združené osvetlenie, denné osvetlenie budov na bývanie, hodnotenie denného osvetlenia, cirkadiánne hľadiská, parametre osvetľovacích otvorov, meranie denného svetla, možnosti zábrany nadmernej insolácie, regulácia umelého osvetlenia v závislosti od denného svetla, možnosti využitia svetlovodov

 

 

Výstup:                      Diplom o úspešnom absolvovaní kurzu

CD s prednáškami

Vybrané publikácie CIE s výraznou zľavou (voliteľne)

 

Spoluorganizátori:      Kongres Management