#

Miesto a dátum: 15.-17.5.2012, Bratislava

 

Jednoznačne najžiadanejším kurzom svetelnej techniky je návrh osvetlenia v programe Dialux. Preto tohto roku prinášame nový rozšírený formát – trojdňový kurz! Prvá časť bude zameraná na inštalovanie programu, jeho ovládanie, základné funkcie, prácu s elektronickými katalógmi a vytvorenie bežných svetelnotechnických návrhov v interiérových aplikáciách. Druhá časť bude obsahovať pokrokové funkcie programu ako miestnosti nepravidelného tvaru, priestorové modelovanie a vizualizáciu, prácu so štruktúrami, hodnotenie energetickej hospodárnosti, svetelnotechnické scény a riadiace skupiny, načítanie CAD podkladov. V tretej časti sa budú riešiť konkrétne špecifické aplikácie ako núdzové osvetlenie, denné osvetlenie, verejné osvetlenie, vonkajšia scéna (pracovisko, športovisko), iluminácia budovy. Jednotlivé časti sa budú dať absolvovať samostatne, alebo výhodnejšie ako celý kurz.

 

Naučíme vás: ovládať program Dialux, vedieť vytvoriť jednoduchšie aj náročnejšie návrhy osvetlenia, spracovať svetelnotechnický projekt pomocou programu Dialux, pripraviť prezentáciu dôležitého projektu pre zákazníka, simulovať rôzne riadiace skupiny a svetelné scény, vedieť spracovať rôzne špecifické aplikácie

 

 

Výstup:                      Diplom o úspešnom absolvovaní kurzu

CD s prednáškami a riešenými príkladmi

Elektronická aplikácia pre výber požiadaviek na osvetlenie

Odborná publikácia zdarma!

Vybrané publikácie CIE s výraznou zľavou (voliteľne)

 

Spoluorganizátori:      Kongres Management

 
Foto z kurzu: