#

(seminár, 12.5 2015, Bratislava, dionyz.gasparovsky@stuba.sk)

Seminár o najnovších poznatkoch a trendoch vo svetelnej technike spojený s prehliadkou svetelnotechnických laboratórií na FEI STU v Bratislave ako podujatie organizované v rámci Medzinárodného roku svetla IYL 2015. Podujatie je určené nielen pre odborníkov, ale aj pre školy a širokú laickú verejnosť.