SLOVALUX 2015

Čaká vás rekonštrukcia osvetlenia v budove, firme alebo v obci? Ak chcete vedieť, aké sú najnovšie trendy v osvetľovaní, koľko môžete vďaka energeticky úsporným riešeniam ušetriť a na čo si dať pozor pri výbere realizátorov, príďte na konferenciu Energeticky efektívne osvetlenie – SLOVALUX 2015, ktorá sa uskutoční 9. a 10. júna 2015 v hoteli Grand […]

SVETLO 2015

(konferencia, 8.-10.9.2015, Brno, light2015@light-conference.eu) Cieľom tejto medzinárodnej konferencie je sprostredkovať najnovšie poznatky a informácie z oblasti svetelnej techniky špičkovými zahraničnými prednášateľmi aj uznávanými odborníkmi z Českej a Slovenskej republiky. Na konferencii odznejú aj prehľadné informácie z medzinárodných podujatí, ku ktorým sa nepochybne radí Svetový kongres CIE. Konferencia sa bude niesť v znamení Medzinárodného roku svetla […]

Konferencia SVETLO 2017

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť a organizačný výbor Vás srdečne pozývajú stráviť niekoľko dní v najzápadnejšej Tatranskej osade, ktorá sa nachádza na rozhraní Západných a Vysokých Tatier – Podbanskom a zároveň načerpať nové poznatky a upevniť osobné kontakty na konferencii SVETLO 2017. 24. ročník konferencie je zameraný na poskytnutie najaktuálnejších informácií z oblasti svetelnej techniky. Umožní nadväzovanie vzájomných kontaktov a […]

KURZ SVETELNEJ TECHNIKY 2/2015 – OSVETLENIE PRACOVÍSK

(kurz, 5.5.2015, Bratislava, eliasova.gabriela@kongresm.sk) Kurz určený pre všetkých odborníkov, ktorí vo svojej praxi navrhujú osvetlenie interiérov aj exteriérov, predovšetkým pracovísk. V rámci kurzu bude prezentovaná navyhnutná teória, jadrom kurzu budú ale legislatívne predpisy a normatívne požiadavky na osvetlenie pracovísk. Bude sa preberať aj nová norma pre vonkajšie pracoviská z roku 2014, ktorá v slovenskej verzii […]

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

(seminár, 12.5 2015, Bratislava, dionyz.gasparovsky@stuba.sk) Seminár o najnovších poznatkoch a trendoch vo svetelnej technike spojený s prehliadkou svetelnotechnických laboratórií na FEI STU v Bratislave ako podujatie organizované v rámci Medzinárodného roku svetla IYL 2015. Podujatie je určené nielen pre odborníkov, ale aj pre školy a širokú laickú verejnosť.

VŠEOBECNÝ KURZ SVETELNEJ TECHNIKY 2014

Dátum konania kurzu: 11. 3. 2014 Miesto konania: Bratislava Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základnými pojmami a princípmi v oblasti svetelnej techniky a uviesť ich do problematiky návrhu, realizácie, hodnotenia a prevádzkovania osvetľovacích sústav. Kurz je určený pre širšiu technickú verejnosť, ktorá pracuje s produktami a systémami svetelnej techniky.   doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. dionyz.gasparovsky@stuba.sk

NÁVRH OSVETLENIA POMOCOU PROGRAMU DIALUX 03/2014

Dátum konania kurzu: 27.03.2014 Miesto konania: Bratislava Kurz je zameraný na výučbu návrhu osvetľovacích sústav v prostredí výpočtového programu Dialux, a to od základných postupov až po pokročilejšie funkcie. Kurz je určený najmä pre projektantov osvetľovacích sústav, ale aj pre predajcov svetelnotechnických produktov.   doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. dionyz.gasparovsky@stuba.sk

OSVETLENIE ŠPORTOVÍSK 04/2014

Dátum konania kurzu: 08.04.2014 Miesto konania: Bratislava Tematický kurz je určený pre odborníkov, ktorí sa chcú dozvedieť najnovšie požiadavky, trendy a skúsenosti v oblasti osvetlenia športovísk. Kurz stavia na teoretických základoch a normatívnych dokumentoch, ktoré rozširuje o praktické odporúčania a skúsenosti.   doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. dionyz.gasparovsky@stuba.sk